Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

1. Đăng Ký Bảo Hành:

Để đảm bảo quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 16 ngày sau khi mua sản phẩm. Thực hiện việc đăng ký bảo hành tại Trung tâm dịch vụ khách hàng HomeTek Việt. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời hạn quy định có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của quý khách sau này.

2. Điều Kiện Bảo Hành:

  • Điều kiện bảo hành miễn phí:                          

+  Sản phẩm còn trong thời gian bảo hành              

+  Sản phẩm được sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.                                          

+  Những lỗi, hư hỏng của sản phẩm được đánh giá, kết luận do lỗi linh kiện hoặc lỗi của nhà sản xuất                                

+  Sản phẩm còn tem, nhãn mác bảo hành không bị cạo sửa, rách hoặc mất đi.                        

 + Sản phẩm được đăng ký bảo hành của HomeTek Việt.        

 + Sản phẩm không thuộc nhóm bảo hành tính phí.

  • Điều kiện bảo hành tính phí:                                

+ Sản phẩm không còn trong thời hạn bảo hành    

+ Sản phẩm không sử dụng đúng hướng dẫn sử dụng nhà sản xuất                                                  

+ Sản phẩm bị hư hỏng do ngoại cảnh tác động hoặc lõi của người sản xuất.                                  

+ Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa.

  • Điều kiện đổi mới:

Hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi của sản phẩm.

  • Hình thức đổi sản phẩm mới:

Đổi sản phẩm cùng loại và có tính năng tương tự hoặc đổi sản phẩm cùng loại nhưng có tính năng thấp hơn. Tùy theo tình hình thực tế và lỗi hư hỏng của sản phẩm để căn cứ đổi sản phẩm mới.

3. Thời Hạn Bảo Hành

  • Sản phẩm do HomeTek Việt cung cấp được bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua.
  • Khách hàng thực hiện đăng ký bảo hành đúng quy định sẽ đảm bảo đầy đủ thời hạn và quyền lợi bảo hành cho sản phẩm.

4. Địa Điểm Bảo Hành

  • Sản phẩm của HomeTek Việt được bảo hành tại nhà của khách hàng có địa chỉ theo quy định. Hoặc các đại lý, nhà phân phối trung tâm bảo hành chăm sóc khách hàng của HomeTek Việt trên toàn quốc.
  • Trung tâm chăm sóc khách hàng -
  • Hotline: 1900636401