Tất cả tin tức

29/05 2015

Tại sao chúng ta phải tiết kiệm nguồn nước sạch

  Nguyễn Văn Quảng

Dưới đây là những con số nói lên chúng ta phải chung tay tiết kiệm nước, vì tiết kiệm nước chính là tự cứu lấy tương lai của chúng ta: - Nước là nguồn sống chiếm 2/3 trọng lượng cơ thể con người. - Trên trái đất có đến 97% là nước mặn, chỉ có 3% là nước ngọt. - Hơn 2/3 lượng nước ngọt tồn tại ở dạng băng và nằm sâu...